این بار فرانسه

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.

میلاد با سعادت پیامبر اکرم(صلی الله و علیه و آله) و امام جعفر صادق( علیه السلام) مبارک باد

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.

.

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.

.

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.

رحلت حضرت رسول اکرم(صلی الله و علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) تسلیت باد

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.