کلید واژه: "برنامه امتحانی ترم دوم حوزه علمیه الزهرا شیراز"

برنامه امتحانی ترم دوم حوزه علمیه الزهرا شیراز

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.