کلید واژه: "حدیث ناب از امام حسن مجتبی علیه السلام"

احادیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام

  امام حسن علیه السلام فرمودند: ای فرزند آدم تو از روزی که شکم مادر را ترک گفتی و قدم به زمین گذاردی، پیوسته سرگرم نابود کردن عمر خویش هستی. از فرصت زندگی استفاده کن و از آنچه اکنون در دست داری برای منازلی که در پیش داری بهره بردار، که افراد با ایمان از… بیشتر »
دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.