کلید واژه: "مسجد#"

وضعیت مساجد در آخر الزمان

مسجد میعادگاه عابد و معبود و تجلی گاه حبیب و محبوب است، خاک مسجد بهترین خاک و زمین مسجد بهترین زمین هاست و او که مسجد می سازد آن چنان مورد عنایت خدا واقع می شود که خدای مهربان، مرض و ناراحتی را از او بر می دارد و اگر چه آن مسجد کوچک باشد خدا در مقابلش… بیشتر »
دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.