کلید واژه: "پیامدهای 2030"

پیامدهای استعماری سند ۲۰۳۰ یونسکو

⭕️ اگر فریاد میزدیم کار به اینجا نمی‌رسید استاد رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درگفتگوی اختصاصی با حوزه با اشاره به تحمیل سند استعماری ۲۰۳۰ بر نظام آموزشی و تربیتی کشور، گفت: این سند به دلیل تنافی با مبانی دینی، تعارض با منافع ملي، مخالفت با اسناد و… بیشتر »
دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.