موضوع: "عمومی"

شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.

سخنان رهبری به جوانان عرب

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.

*

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.

اعیاد شعبانیه مبارک باد

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.

نیت گناه هم نکن!!

علامه حسن زاده آملی: آن که نیت گناه کرده‌است، هرچند که به فعل آن دست نیافته‌است، دل را از دست داده است. و اگر به فعلش هم دست یافت، فقه برای او حکمی دارد. سارق که به نیّت سرقت از خانه‌اش بیرون شد، و به هدف پلیدش نرسد، احکام سارق بر او جاری نیست، و لکن عذابی و نکالی شدیدتر از قطعِ ید بر جان خود وارد نموده است، «وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ» (سوره بقره: 284)
اگر آنچه را که در نفس شما است، آشکار کنید، و یا پنهان بدارید، خداوند شما را بدان محاسبه می‌کند.

امام صادق علیه السلام فرمود: نگاه به گناه نکنید که کوچک است، ببینید گناهِ چه کسی را می‌کنید. علمای ما فرموده‌اند: همه گناهان ذنوب کبیره‌اند، و صغیره، به قیاس و نسبت بعضی از آنها با بعضی دیگر است.

منبع: مجموعه مقالات

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.