موضوع: "ذی القعده"

عید بزرگ شیعیان مبارک

?

 

عید غدیر بر تمام مسلمانان جهان مبارک  باد

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.
 
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟