موضوع: "ذی القعده"

عید بزرگ شیعیان مبارک

?

 

عید غدیر بر تمام مسلمانان جهان مبارک  باد

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.