موضوع: "ذی القعده"

عید بزرگ شیعیان مبارک

?

 

عید غدیر بر تمام مسلمانان جهان مبارک  باد

اشتراک گذاری این مطلب!
دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.
 
نوروز 97